Fotokompozitní plomba

Fotokompozitní plomba je nejčastějším typem bílé výplně. Fotokompozitní plomba je zhotovena z kompozitních pryskyřic, tvrzených modrým světlem. Přesně tímto se fotokompozitní plomba odlišuje od jiných rychlé tuhnoucích materiálů. Vlastnosti výplně se také odráží na její kvalitě. U kompozitů s většími rozměry částic je stupeň vyplňování vyšší, díky tomu oni mají zvýšenou odolnost proti oděru, ale estetika při tom trpí. Zlepšit umělecké výsledky léčby umožňují inovativní materiály na bázi nanotechnologií. K dnešnímu dni nanokompozity v zubním lékařství lze považovat za materiál, blízký k ideálnímu, díky kterému se zvyšuje odolnost výplně, trvanlivost a estetika.

Moderní fotokompozitní plomba se váže na zub velmi silnou chemickou vazbou, a tím dokáže jeho oslabené části držet pohromadě a významně prodloužit jeho životnost. Určitou nevýhodou oproti jiným výplňovým materiálům je také fakt, že fotokompozitní plomba nemá antibakteriální vlastností. Při plombovaní je nutné zajistit suché pracovní pole, protože jakákoliv vlhkost by způsobila netěsnost výplně a riziko vzniku kazu. Obecně celý pracovní postup je velmi náročný, vyžaduje odborné znalosti, trpělivost, pečlivost ošetřujícího lékaře, a také čas, který je potřeba ošetření věnovat.

V současné době se pomocí fotokompozitních plomb v zubním lékařství řeší mnohé problémy se zuby. Mezi ně patří: přítomnost zubního kazu na žvýkacích a předních zubů, porušení anatomického tvaru zubů, nedostatek smaltu, odtržení zubu v důsledku úrazu. Je také třeba říci, že fotokompozitní výplně dávají možnost obnovení normální barvy zubů a jejich přirozeného lesku.